Alle collecties
Rapportage
Nieuw dashboard - Afwezigheidssaldi
Nieuw dashboard - Afwezigheidssaldi
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het dashboard ‘Afwezigheidssaldi kan je gebruiken om een overzicht te krijgen van het resterend aantal dagen afwezigheid voor de verschillende afwezigheid types. Dit kan nuttig zijn om te controleren dat er doorheen het jaar voldoende vakantie wordt opgenomen zodat niet alle vakantiedagen op het einde van het jaar moeten gepland worden.

Meer informatie over de algemene werking van de rapportage dashboards kan je vinden op: Algemene werking dashboards

Welke afwezigheden worden hier getoond

Alle afwezigheid types waar het saldobeheer aan staat worden hier getoond. Meer informatie over de afwezigheid types kan je vinden op: Instellingen: Afwezigheid types

Welke saldo’s worden getoond

Voor een type afwezigheid kan er een saldo worden toegekend aan een werknemer. Een saldo heeft een geldigheidsperiode. In het voorbeeld hieronder heeft de werknemer een beginsaldo van 160 uur vakantie waarvan er al 18 uur zijn opgenomen. Dit saldo is geldig vanaf 01/01/2023 tot en met 31/12/2023.

Op het dashboard worden de saldo’s getoond die geldig zijn in de periode die je geselecteerd hebt.

Stel dat volgende saldo’s gedefinieerd zijn voor alle werknemers:

Afwezigheidssaldo

Geldig vanaf

Geldig tot

Vakantie

01/01/2022

31/12/2022

Vakantie

01/01/2023

31/12/2023

Overgedragen dagen vorig jaar

01/01/2023

31/03/2023

Indien je op het dashboard de saldo’s opvraagt voor de periode 01/01/2023 t.e.m. 31/01/2023 dan worden alle saldo’s getoond van de 2 laatste rijen, dus zowel de gewone vakantie van 2023 als de overgedragen dagen van het vorige jaar.

Indien je op het dashboard de saldo’s opvraagt voor de periode 01/07/2023 t.e.m. 31/07/2023 dan wordt enkel en alleen het saldo van de vakantie 2023 getoond en niet de overgedragen dagen van het vorige jaar omdat deze niet geldig is in de gevraagde periode.

Filters

Boven op de filters voor de periode en de vestiging kan je op dit dashboard ook op het type van afwezigheid filteren.

Uren per type

Op deze grafiek wordt per type afwezigheid het totaal aantal resterende uren voor alle werknemers getoond evenals het totaal aantal uren dat er initieel gedefinieerd was (het totaal van alle beginsaldo’s).

Uren per vestiging

Op deze grafiek wordt het totaal resterend aantal uren en totaal van alle beginsaldo’s van alle werknemers getoond per vestiging. Je kan de filters aan de linkerkant gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde types afwezigheid niet mee te nemen in de totalen.

Was dit een antwoord op uw vraag?