Alle collecties
Rapportage
Nieuwe dashboards algemeen
Nieuwe dashboards algemeen

dashboard algemeen

Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De rapportage dashboards geven je nieuwe inzichten in jouw onderneming.
De verschillende dashboards werken op dezelfde manier. De algemene werking wordt hieronder toegelicht. Om gebruik te maken van de rapportage dashboards moet je deze activeren, zie rapportage activeren.

Nieuwe vs oude rapportage module

Momenteel is Strobbo de rapportage module aan het herwerken. De klanten waarvoor de nieuwe rapportage functionaliteit geactiveerd is, zien voorlopig zowel de oude als de nieuwe rapportage dashboards. Op termijn gaan de nieuwe dashboards de oude vervangen. De nieuwe dashboards zijn te herkennen aan het ‘Nieuw’ label.

De functionaliteiten die hieronder beschreven zijn, zijn enkel van toepassing op de nieuwe rapportage dashboards. Ook de Excel export en de export via de public services zijn alleen maar beschikbaar indien de nieuwe rapportage functionaliteit bij jou geactiveerd is.

Filters

Links op het dashboard staan de filters. Op elk dashboard kan je minimaal filteren op de periode en op de vestiging. Waar relevant zijn er extra filters toegevoegd zoals bijvoorbeeld het statuut of het werkgebied.

De periode staat standaard ingesteld op de huidige week. De filter van de vestigingen volgt standaard de vestigingen die je ingesteld hebt in de applicatie maar je kan deze aanpassen op de dashboards zonder dat dit impact heeft op de rest van de Strobbo applicatie.

Als je de filters voor de periode en de vestigingen aanpast op een dashboard, dan worden deze filters ook aangepast op de andere dashboards zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te stellen op elk dashboard. Dit is enkel het geval voor de filters voor de periode en de vestigingen, niet voor de andere filters die mogelijks aanwezig zijn op het dashboard.

Filteren via de grafieken

Het is mogelijk om de data die op het dashboard wordt weergegeven te filteren via een grafiek in plaats van via de filters die links bovenaan staan.

Als je op een grafiek een bepaalde waarde aanklikt, dan wordt het hele dashboard gefilterd op die waarde. In het voorbeeld hieronder heeft de gebruiker op de grafiek de waarde ‘Student’ aangeklikt voor het statuut. Het gevolg is dat alle andere grafieken van datzelfde dashboard enkel data tonen die van toepassing is op het statuut ‘Student’.

Export naar Excel

Op elk dashboard heb je de mogelijkheid om data te exporteren naar Excel. Bij het gebruiken van de export functionaliteit moet je de periode opgeven waarvoor je data wil exporteren.

Deze data export houdt geen rekening met de filters die je eventueel ingesteld hebt op het dashboard. Alle data waartoe je toegang hebt zal worden geëxporteerd voor de geselecteerde periode.

Export via public services

Buiten de export van de data via Excel, kan je de data die gevisualiseerd wordt op een dashboard ook opvragen via de publieke API van Strobbo.

Meer informatie kan je vinden op:
https://services.strobbo.com/api/documentation

Export opties op de grafieken

Op de grafieken die aanwezig zijn op een dashboard, heb je ook een aantal export opties.

Je kan de grafiek exporteren naar een CSV (comma separated value) bestand, een Excel bestand of naar een afbeelding in PNG-formaat. De data die geëxporteerd wordt, is de data die gevisualiseerd wordt op de grafiek. Dit is meestal maar een beperkte hoeveelheid en bevat veel minder detail dan de Excel export die op de dashboards aanwezig is.

Authorisatie

Wie heeft toegang tot de dashboards?

Enkel gebruikers met de rol "Admin" of "Chef" hebben toegang tot de dashboards.

Sommige dashboards, zoals Payroll en Lonen, bevatten gevoelige data over de medewerkers en zijn daarom enkel toegankelijk voor de rol "Admin".

Welke data wordt er getoond op het dashboard?

Op het dashboard kan je enkel data zien waartoe jij als gebruiker toegang hebt. Stel dat je in een bedrijf werkt met 2 vestigingen. Jij hebt in de rol van admin slechts toegang tot 1 van de 2 vestigingen. Op het dashboard zal je dan enkel de data kunnen zien van de vestiging waartoe jij toegang hebt.

Hetzelfde geldt voor de Excel export van de data en de export via de public services.

Was dit een antwoord op uw vraag?