Alle collecties
Rapportage
Nieuw dashboard: Omzet per uur
Nieuw dashboard: Omzet per uur
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het dashboard ‘Omzet per uur’ kan je gebruiken om inzichten te krijgen in de omzet, planning en productiviteit per uur. Hierin verschilt dit dashboard met de andere dashboards. De andere dashboards geven geen details per uur, ze gaan niet zo ver in detail. Meer informatie over het verschil tussen het 'Omzet' en 'Omzet per uur' dashboards wordt uitgelegd in volgende handleiding.

Meer informatie over de algemene werking van de rapportage dashboards kan je vinden op: Algemene werking dashboards

Beperking bij de periode filter

Dit dashboard is gemaakt om één werkdag dieper te analyseren. Het heeft geen zin om dit dashboard te bekijken voor langere periodes. De grafieken zijn dan niet meer overzichtelijk en het zou lang duren om alle data op te halen.

Daarom is de periode waarvoor je data kan opvragen gelimiteerd tot maximum 1 maand.

Overzicht

Dit dashboard start met een overzicht van de omzet, actuele uren, personeelskost en productiviteit.

Voor de volledige informatie over alle termen kan je best even hier kijken.

Overzicht uren

In deze grafiek zie je voor de geselecteerde periode de geplande uren (uit de Strobbo-planning), de geregistreerde uren (uit de tijdregistratie in Strobbo) en de ideale uren.
Daarnaast geven we dan deze uren weer tegen de ideale uren.

Dat zijn de uren die je zou moeten hebben op basis van de instellingen in de omzet-settings pagina.

Met deze grafiek kan je op uurbasis het verschil zien tussen de geplande, actuele en de ideale uren.

De geplande uren zijn de uren die je gepland hebt met de Strobbo planner.

De actuele uren komen uit de tijdsregistratie van Strobbo.

De ideale uren (of de behoeften) zijn de te plannen uren die je zelf berekend en ingeladen hebt in Strobbo. Dit wordt meestal gebruikt in combinatie met de autoplanner. Meer informatie over dit onderwerp kan je in deze handleiding vinden.

Inkomsten tov personeelskosten

Deze grafiek geeft je een beeld van jouw werkelijke omzet tegenover jouw personeelskosten per uur.

De werkelijke omzet kan wordt automatisch ingeladen als je een koppeling hebt tussen je kassasysteem en Strobbo. Indient dit niet het geval is dan kan je dit eventueel manueel inladen door gebruikt te maken van deze API.

De personeelskost wordt berekend op basis van de actuele uren (de geklokte uren) en de kost die je voor jouw werknemers hebt geconfigureerd.

De afgeleide personeelskost wordt berekend op basis van de door jouw geconfigureerde 'Verwachte loonkost'. De verwachte loonkost is een percentage dat aangeeft hoeveel procent de loonkost mag bedragen van de omzet.

De afgeleide personeelskost zou idealiter steeds lager moeten zijn dan de omzet. Als dit niet het geval is dan wil dit zeggen dat je personeelskost hoger is dan verwacht.

Productiviteit

Als laatste grafiek vind je de productiviteit per uur terug. De productiviteit is de omzet per gewerkt uur en wordt berekend door de totale omzet te delen door de gewerkte uren.

Was dit een antwoord op uw vraag?