Alle collecties
Rapportage
Nieuw dashboard: ziekte
Nieuw dashboard: ziekte
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het dashboard ‘Ziekte’ kan je gebruiken om inzichten te krijgen in de ziektedagen van je personeel. Het gaat hier om een indicatie op basis van de geregistreerde ziektes (via afwezigheden en beschikbaarheid) en de tijdregistraties.

Meer informatie over de algemene werking van de rapportage dashboards kan je vinden op: Algemene werking dashboards

Berekening kost van ziekte per maand

Het loon en de kost voor de geregistreerde ziekte-uren wordt berekend op basis van het loon en de kost van de werknemers. Deze kan je ingeven onder Beheer → Gebruikers.

Filters

Boven op de filters voor de periode en de vestiging kan je op dit dashboard ook op het statuut van de werknemer filteren. ‘Niet geconfigureerd’ betekent de werknemers waarvoor er geen statuut geconfigureerd is.

Je kan ook filteren op het "ziekte type".

Hier staan de types van afwezigheid die ingesteld staan als ziekte en die voorkomen in de geselecteerde periode. Een type afwezigheid instellen als 'ziekte' kan je doen bij de instellingen van de afwezigheid types. Meer informatie over deze instellingen kan je hier vinden.

Overzicht

Bovenaan het dashboard zie je een overzicht van de cijfers. Je hebt hier het totaal aantal prestaties inclusief afwezigheden in uren voor de geselecteerde periode en de geselecteerde vestiging. Je ziet hier ook het aantal geregistreerde uren van het type ziekte.


Daarnaast krijg je ook een percentage per statuut. Indien je een statuut niet hebt geselecteerd in de filters halen we dat ook uit deze grafiek. ‘Niet geconfigureerd’ betekent de werknemers waarvoor er geen statuut geconfigureerd is.

Kost van ziekte per maand

Op deze grafiek kan je de kost van de ziekte van de geselecteerde periode zien. Indien je meerdere vestigingen hebt geselecteerd wordt deze data toegevoegd aan de grafiek je dient hier dus rekening mee te houden dat je dit best per vestiging kan bekijken.

Indien je hier bijvoorbeeld het huidige jaar selecteert als periode in de filters krijg je een mooi overzicht van de kosten van de ziekte per maand.

Ziekte percentage per maand

Op deze grafiek kan je het ziekte percentage van de geselecteerde periode zien. Indien je meerdere vestigingen hebt geselecteerd wordt deze data toegevoegd aan de grafiek je dient hier dus rekening mee te houden dat je dit best per vestiging kan bekijken.

Indien je hier bijvoorbeeld het huidige jaar selecteert als periode in de filters krijg je een mooi overzicht van het het ziekte percentage per maand.

Uren ziekte per vestiging

Op deze grafiek zie je het aantal uren ziekte per vestiging voor de geselecteerde periode. Zo kan je makkelijk het aantal ziekte uren vergelijken tussen verschillende vestigingen.

Uren ziekte per weekdag

Op deze grafiek zie je het aantal uren ziekte per weekdag. Zo krijg je meer inzicht over de dagen dat je het meest ziekte-uren hebt geregistreerd voor jouw medewerkers.

Was dit een antwoord op uw vraag?