Interimconsulent

interimconsulent

Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als interimconsulent heb je ook toegang tot Strobbo wanneer jouw klant hiervan gebruik maakt.


Opgelet: je ziet niet het hele personeel, je ziet enkel de medewerkers die tot jouw gebruikersgroep behoren.


Hierbij een overzicht van de functies:

  • Je krijgt een mail in jouw mailbox met de planning en updates.

  • Je kan personen aanmaken.

  • Je kan de planning maken en bekijken.

  • Het tikklok overzicht.

  • Je kan een export maken van de prestaties.

Het hoofdmenu van Strobbo bestaat voor jou uit 3 delen.

  • Je hebt het stuk "Beheer", hierin vind je "Gebruikers" en het "Sociaal Secretariaat"
    Je kan via "Gebruikers", personen aanmaken en het profiel bewerken. Via "Sociaal Secretariaat" kan je de prestaties exporteren.  • Je hebt het stuk "Planning", hierin vind je "werkrooster", waarin je de planning maakt en bekijkt. "Afwezigheden" waarin je de afwezigheden kan bekijken. Via het "Tikklok overzicht" zie je de presteerde werktijden van de gebruikers.


  • Je hebt nog een laatste onderdeel "mijn rooster" dit bevat al jouw werktijden, vakantie, ... als interimconsulent is dit niet van toepassing.

De planning in jouw inbox

Als interimconsulent kan je de planning via mail ontvangen.

Je ziet hierbij een overzicht van de geplande werknemers. Op welke dag ze aan de slag moeten, hun werktijden en het werkgebied waarin ze worden ingepland.


Hieronder vind je een voorbeeld mailtje.

Wanneer de planning wijzigt krijg je ook steeds een update.

Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een werktijd.

En daarnaast krijg je ook een overzicht wanneer er aanpassingen zijn, deze vind je dan terug onder " hierbij de nieuwe werktijden".


Onder "alle werktijden" krijg je nogmaals een overzicht van de reeds bestaande werktijden.

Een user aanmaken

Je kan als interimconsulent ook gebruikers aanmaken.

Een user aanmaken? Dat kan via de knop "werknemer toevoegen" rechtsboven.
Het volgende scherm gaat open, je vult hierin alle verplichtte velden in.

Het type gebruiker is altijd "interim", de gebruikersgroep is altijd "interimuser".


En je klikt op "volgende". Er gaat een 2de scherm aan, ook hier vul je de nodige informatie in en je klikt op "indienen".

Meer details over dit scherm vind je in deze handleiding.

Een planning maken en bekijken

Via "planning" kan je naar "werkrooster", hier selecteer je de gewenste dag en vervolgens kan je aan de slag gaan om een planning te maken.


Alle details over de sidebar vind je hier.

Hoe je een planning maakt, lees je hier.

Het tikklok overzicht

Je vind een overzicht van de tikkingen via " Planning" - "Tikklok overzicht".

Je kan hier ook terugvinden wie is er is ingeklokt via de knop " Bekijk ingeklokt personeel".

Via "Ga naar datum" kan je een andere week openen.


Als je op "Export periode" klikt, kan je ook exporteren naar Excel.

Sociaal Secretariaat export

Als interimconsulent kan je ook de prestaties exporteren op het einde van de maand.
Je doet dit via "Beheer" en vervolgens "Sociaal Secretariaat".

Deze handleiding geeft stap per stap weer wat je moet doen om te exporteren.

Was dit een antwoord op uw vraag?