Alle collecties
Kosten vs. Omzet
Chef
Bereken je productiviteit: Referentie factor
Bereken je productiviteit: Referentie factor

baseline factor, referentiefactor

Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wil je meer weten over de productiviteit, lees dan eerst dit artikel.


Onze planningsmodule kan ook het aantal te plannen uren berekenen. Zonder referentie factor gaan we de "omzet/gemiddelde kost x het doelpercentage". Met de referentie factor houden we rekening met een extra waarde zodat je kan afwijken van je doelpercentage.


We denken hierbij aan dagen dat er meer omzet wordt verwacht.


Opgelet
Om aan de slag te gaan met de referentiefactor, moet het importeren van de omzet geactiveerd zijn op jouw planning. Is dit niet het geval geef dan even een seintje op onze Chat met Support.

Je herkent het importeren van de omzet, aan deze knop in de omzet-kader op de planning.


Ook het activeren van de referentiefactor moet je doorgeven aan onze support.

De stappen die je moet doorlopen voor het gebruik van de referentiefactor.

De referentie-factor in de instellingen

Via "Beheer - Settings - Omzet" kan je de Referentiefactor invullen.

Zie je "Baseline factor" niet in dit overzicht, dan wil dit zeggen dat je dit nog moet laten activeren door onze support.

Het aanvullen van het referentiebudget en uren

Je maakt gebruik van de Excel-file voor het uploaden van de omzet. Je voegt 2 kolommen toe "BaselineBudget" en "Baselinehours".

Wanneer je dan een geplande omzet gaat ingeven gaat het systeem berekenen hoeveel uren er in totaal mogen gepland worden.

De berekening is als volgt:
(Referentie uren + (geplande omzet - referentiebudget)/ referentie factor


Hieronder een voorbeeld. Je hebt een referentiebudget van 1500 euro voor 10 uur. Als je dan een geplande omzet van 1635 euro verwacht, kan je dit als volgt berekenen (10 + (1635-1500)/135)= 11.
Je mag dus die dag 11 uur aan personeel inplannen.

Importeer de Excelfile in de weekplanning

Nadat je de file hebt bewaard op jouw pc kan je deze importeren via de knop "import revenue" in het kadertje van de omzet.Hou zeker "referentie budget" en "referentie uren" geselecteerd.

De ingevulde waarden verschijnen nu in het omzet-tabje en worden meegenomen in de berekening. Je ziet de referentie factor ook steeds bovenaan de tabel.

De referentie factor bij de omzetberekening

We kijken even naar het voorbeeld voor de invloed van de referentie factor.


Je hebt een referentiebudget van 1500 euro voor 10 uur.
Als je dan een geplande omzet van 1635€ verwacht, kan je dit als volgt berekenen (10 + (1635-1500)/135)= 11.
Je mag dus die dag 11 uur aan personeel inplannen.

De berekening zonder “referentie budget of uren”.

We werken niet met een factor, maar met een doelpercentage. Doelpercentage is dan bijvoorbeeld die een personeelskost van 35%.

De berekening van de te plannen uren is voor 1635€ is dan als volgt:

1635€ aan 35% = doel kost = 572€, we hebben een gemiddelde kost per uur = 21€.
De te plannen uren zijn dan als volgt berekend " 572/21" of je mag 27.24u aan personeel plannen

Was dit een antwoord op uw vraag?