Alle collecties
Kosten vs. Omzet
Chef
Bereken je productiviteit
Bereken je productiviteit

omzet, productiviteit

Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In deze handleiding vind je alle informatie over de omzet-functie op de weekplanner.

Waar vind ik de omzet functie?

Je vind deze functie via de side bar van de week- of dagplanner.

Om de personeelskosten op de planning weer te geven moet je via de weergave-instellingen (in de side bar) "toon dag info" aanvinken.

Wanneer je over een bepaalde dag gaat hooveren zie je de details. Indien je meerdere vestigingen hebt geselecteerd krijg je een overzicht van de diverse vestigingen.

Opgelet:
Er is een kleine wijziging over de data in de menubalk voor het verleden. In de oude versie vond je de getikte uren en de actuele omzet. Dit is gewijzigd in de nieuwe versie.
Hier vind je nu telkens de geplande uren en de geplande omzet. Wil je meer details over de getikte uren en de actuele omzet ga dan via de de sidebar en het Omzet-icon.

Diverse vestigingen

Je kan de vestigingen ook selecteren in het omzet-scherm zodat je kan wisselen tussen de vestigingen waarin je aan het werken bent.

Invoerparameters

Toon extra kosten

Je kan kiezen om in de berekening van jouw kosten en productiviteit rekening te houden met de "extra kosten" die je handmatig kan registreren. Dit doe je door de optie "Toon extra kosten" aan te vinken


Je zal zien dat er per dag een extra kolom komt voor de kosten van eten/drank en overige kosten.

Omzet

Je kan de toekomstige omzet op 2 manieren toevoegen:

  • Manueel in het overzicht

Via een import (blauwe knop die je bovenaan het overzicht vindt)

Via een koppeling met jouw kassa kunnen we de effectieve omzet updaten. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van Lightspeed of een ander gekoppeld kassasysteem.

Geplande waarden

Enkele belangrijke begrippen

  • Productiviteit de omzet / het aantal geplande (of gewerkte) uren

  • Personeelskosten percentage de personeelskost / de omzet

  • Totale kosten percentage alle kosten samen / de omzet

Opgelet:

  • voor de personeelskost gebruiken we de gegevens vanuit het profiel van de gebruiker onder het veld "kost" en nemen we hier het gemiddelde van. Er kan ook worden gewerkt met een ingegeven uurkost. Die kan je ingeven via "Beheer - Instellingen - Omzet".

  • voor eten en drinken: kan je dit manueel invullen maar we kunnen ook werken met een gemiddelde. Dit geef je in via Beheer - Settings - Omzet.

Een voorbeeld van kosten voor extra drank/eten is wanneer jouw personeel bijvoorbeeld een maaltijd nuttigt tijdens de pauze en deze maaltijd is betaald door jou. In sommige horeca-zaken is dit een klein voordeel waar de werknemers van kunnen genieten.

Een voorbeeld van overige kosten is bijvoorbeeld wanneer jij niet mee staat ingepland in het werkrooster, maar je moet wel helpen op de werkvloer.

Diverse verificaties


Je kan voor de toekomst jouw score berekenen, hierbij maken we gebruik van de planning. Wil je dit bekijken dan selecteer je "Gepland".


Daarnaast kan je ook in het verleden gaan kijken naar de werkelijke resultaten. Hierbij gebruiken we dan de tijden geregistreerd door onze tikklok. Voor de omzet halen we dan het resultaat binnen via de link met jouw kassasysteem. Indien je deze link niet hebt kan je dit manueel ingeven. Wil je dit bekijken dan selecteer je "Werkelijk".

Wil je jouw geplande met de werkelijke data vergelijken dan kies je voor "Gepland en werkelijk".

Hoe worden de kleuren bepaald

Je kan via "Beheer - Instellingen - Omzet" data toevoegen die de instellingen van dit scherm bepalen.


Deze instellingen bepalen of jouw percentage rood of groen kleuren. Je kan ze makkelijk instellen door te klikken op het potloodje. Je geeft de nodige cijfers in en klikt op bewerken.

Zit je boven het percentage dan kleurt het detail rood, zit je onder het percentage dan kleurt het groen.

Hoe analyseer je de waarden

Voorbeeld zonder extra kosten

Wanneer je de omzet toevoegt aan de gegevens in de tabel zal automatisch de grens worden berekend van het aantal in te plannen uren en de personeelskost.

In dit voorbeeld werken we met een omzet van 3210 euro op maandag en 2500 euro op dinsdag. Met deze cijfers mag je op maandag voor 1926 euro aan personeelskosten hebben en op dinsdag mag je 1500 euro aan personeelskosten hebben.

Je ziet hier dat je van die 1926 euro er al 786.24 hebt ingepland op maandag en op dinsdag heb je er 796.64 euro ingepland.

Wanneer we gaan kijken naar de uren is het als volgt, voor die 3210 euro omzet mag je op maandag 92:36 uur inplannen, op dinsdag mag je 72:07 uur inplannen.
Je ziet dat er op de planning van maandag 37:48 uur geregistreerd is en op dinsdag is er 38:38 uur ingepland.

Wanneer je dit uit het verleden gaat bekijken gaan we de cijfers updaten met de data van de tikklok.

Op basis van bovenstaande krijgen we dan het personeelskosten percentage. Waarbij we een vergelijking maken met de resultaten die je nu hebt op basis van jouw planning en omzet (24%) en de kosten die het target zijn (60%).

Woensdag verwachten we slechts 1500 euro omzet. Hierdoor mag je maar 43:16 uur aan personeel inplannen, goed voor zo'n 900 euro aan personeelskosten. In het voorbeeld hebben we echter al 53:00 uur aan personeel gepland, goed voor 1102.4 euro. Hierdoor zullen de cijfers rood worden net zoals het personeelskosten percentage.

Voorbeeld met extra kosten

Wanneer we de extra invoerparameters zoals overige kosten en eten/drank gaan activeren. Dan nemen we deze ook mee in de berekening van de targets. Je krijgt een extra kolom "totale kosten %", hier houden we rekening met niet enkel de personeelskosten maar ook de extra kost.

Op maandag hebben we 150 euro aan extra eten/drank- kosten en 120 euro aan overige kosten. Hierdoor zitten we aan 32%, zonder hadden we enkel het personeelskostenpercentage van 24%.

De productiviteitsscore is de omzet per gewerkt uur. Stel je hebt een personeelskosten percentage van 30% en een loonkost van 20 euro. Dan wil je 60 euro omzet per gewerkt uur halen. Zo kom je aan de productiviteitsscore van 60. In de horeca-sector tellen we vaak met een score van 65.


In het voorbeeld hebben we een richtlijn van 34 gezet, je ziet dat de omzet hoger is op maandag en dinsdag met respectievelijk 84 en 65. Woensdag is er niet zoveel omzet, daarom hebben we maar 28 als productiviteitsscore.

Was dit een antwoord op uw vraag?