Alle collecties
Rapportage
Nieuw dashboard: Payroll
Nieuw dashboard: Payroll
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het dashboard ‘Payroll’ kan je gebruiken om inzichten te krijgen in de uren gemaakt door je personeel. De uren die hierin verschijnen komen uit de Payroll pagina (het sociaal secretariaat scherm). Je komt te weten wie er het meest heeft gewerkt per statuut, maar ook de dagen waarop het meest werd gewerkt.

Meer informatie over de algemene werking van de rapportage dashboards kan je vinden op: Algemene werking dashboards

Filters

Boven op de filters voor de periode en de vestiging kan je op dit dashboard ook op het statuut van de werknemer filteren. ‘Niet geconfigureerd’ betekent de werknemers waarvoor er geen statuut geconfigureerd is. Daarnaast kan je ook filteren op het werktijd type. Zo krijg je een beeld over de verdeling van gewone prestaties, feestdag-prestaties, zondag-prestaties, ... .

Uren per vestiging

Bovenaan het dashboard vind je de grafiek van de geregistreerde uren van de Payroll pagina voor de geselecteerde vestigingen over de geselecteerde periode.

Uren per statuut

Daarnaast vind je op dit dashboard ook een grafiek met de uren per statuut. Zo zie je welk statuut het meest heeft gewerkt gedurende een bepaalde periode.

Uren per werktijd type

Je vindt op dit dashboard ook een grafiek met de uren per werktijd type. Zo zie je welke werktijd het meest geregistreerd werd voor de geselecteerde periode.

Uren per werktijd type per maand

Je vindt op dit dashboard ook een grafiek met de uren per werktijd type. Zo zie je welke werktijd het meest geregistreerd werd voor de geselecteerde periode.

Je kan hier kiezen voor diverse weergave methoden zoals stacked of grouped. Grouped geeft de uren naast elkaar weer, bij stacked zie je de uren samen gestapeld.

Uren per werkdag

De onderste grafiek geeft een overzicht van de aantal geregistreerde uren per werkdag. Hier zie je voor de geselecteerde uren welke dag het meeste werkuren telt.

Was dit een antwoord op uw vraag?