Alle collecties
Rapportage
Nieuw dashboard - Lonen
Nieuw dashboard - Lonen
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het dashboard ‘Lonen’ kan je gebruiken om inzichten te krijgen in het loon en de kost van je personeel. Het gaat hier om een indicatie op basis van de geklokte uren. Het effectieve loon en de effectieve kost wordt normaal berekend door je sociaal secretariaat.

Meer informatie over de algemene werking van de rapportage dashboards kan je vinden op: Algemene werking dashboards

Berekening loon en kost

Het loon en de kost voor de geklokte uren wordt berekend op basis van het loon en de kost van de werknemers. Deze kan je ingeven onder Beheer → Gebruikers.

Filters

Boven op de filters voor de periode en de vestiging kan je op dit dashboard ook op het statuut van de werknemer filteren. ‘Niet geconfigureerd’ betekent de werknemers waarvoor er geen statuut geconfigureerd is.

Overzicht

Bovenaan het dashboard zie je een overzicht in cijfers. Hier staan de totalen en de gemiddelden van de uren, het loon en de kost over de opgevraagde periode.

Kost per werkgebied

Onder het overzicht vind je een grafiek waar je kan zien hoe de kosten van de verschillende werkgebieden zicht tegen over elkaar verhouden. Hoe groter het blok van een werkgebied is, hoe hoger de kost voor dat werkgebied is. De grootte van een blok is gelijk aan het percentage van de kost van dat werkgebied ten opzichte van de totale kost.

N/A betekent ‘Niet van toepassing’. Dit treedt op als er iemand die niet ingepland was een tijdregistratie doet. In dit geval is er geen werkgebied waaraan de tijdregistratie, en bijgevolg de kost, kan gekoppeld worden. Deze kosten worden onder ‘N/A’ gebundeld.

Loon per vestiging

Op deze grafiek kan je het loon en de kost van de verschillende vestigingen met elkaar vergelijken. Je kan vestigingen toevoegen of verwijderen door gebruik te maken van de vestigingsfilter links bovenaan.

Loon per maand

Deze grafiek splits het loon en de kost van de geselecteerde periode uit over de verschillende maanden van die periode. Om ervoor te zorgen dat de waarden van de eerste en de laatste maand op deze grafiek alle dagen van die maand bevatten, moet de periode die je selecteert starten op de eerste dag van een maand en eindigen op de laatste dag van een maand.

Loon en kost per statuut

Deze grafiek geeft weer hoe het loon en de kost verdeeld is tussen de verschillende statuten. Indien er statuten zijn die maar een klein deel van het loon en de kost vertegenwoordigen en indien het aandeel van dit loon of deze kost minder is dan 5% van het totale loon of de totale kost, dan worden deze op de grafiek gegroepeerd onder de categorie ‘Andere’.

Was dit een antwoord op uw vraag?