Alle collecties
Rapportage
Nieuw dashboard - Gepland vs geklokt
Nieuw dashboard - Gepland vs geklokt
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Op het dashboard ‘Gepland vs geklokt’ kan je de geplande uren vergelijken met de geklokte uren. Dit geeft je inzichten om je planning te optimaliseren.

Meer informatie over de algemene werking van de rapportage dashboards kan je vinden op: Algemene werking dashboards

Filters

Buiten de filters voor de periode en de vestiging kan je op dit dashboard ook op het werkgebied en statuut van de werknemer filteren.

Bij de filter van het werkgebied kan mogelijks de waarde ‘N/A’ staan. Dit betekent ‘Niet van toepassing’ en treedt op als er iemand die niet ingepland was een tijdregistratie doet. Deze registratie kan dan niet gekoppeld worden aan een werkgebied. Deze registraties worden gebundeld onder ‘N/A’.

Bij de filter van het statuut betekent ‘Niet geconfigureerd’ het personeel waarvoor er geen statuut geconfigureerd is. De filter waarde ‘Niet van toepassing’ komt voor als er in de periode die geselecteerd is open werktijden aanwezig zijn. Deze hebben geen statuut.

Overzicht uren

Bovenaan het dashboard vind je het totaal aan geplande en geklokte uren van de geselecteerde periode. Ook de verhouding tussen de geklokte en de geplande uren wordt weergegeven.

Als het aantal geklokte uren minder dan 85% van het aantal geplande uren bedraagt, dan krijgt de meter een gele kleur. Bij een goede planning ligt het aantal geklokte uren tussen de 85% en de 105% van het aantal geplande uren. In dit geval krijgt de meter een groene kleur. Bij meer dan 105% krijgt de meter een oranje kleur en bij meer dan 115% kleurt de meter rood.

Geklokte tijd per statuut

Naast het overzicht van de uren wordt de geklokte tijd per statuut weergegeven. In het voorbeeld hieronder is er 26% van de geklokte tijd door studenten geregistreerd. ‘Niet geconfigureerd’ betekent dat er tijd geklokt is door werknemers waarvoor er geen statuut geconfigureerd is.

Indien er statuten zijn die maar af en toe tijd registreren en indien het aandeel van deze registraties minder dan 3% van de totale registraties bedragen, dan worden deze registraties op de grafiek gegroepeerd onder de categorie ‘Andere’.

Geplande en geklokte tijd per week

De volgende grafiek visualiseert het totaal aantal geplande en geklokte uren op weekbasis. Dit is handig om een vergelijking te maken over langere periodes. Belangrijk hierbij is wel dat de begindatum van de geselecteerde periode best een maandag is en de einddatum best een zondag. Zo worden er steeds volle weken getoond en krijg je geen rare resultaten in het begin of op het einde van de grafiek.

Geklokte tijd per werkgebied

Een andere grafiek op het dashboard geeft je inzichten in welk werkgebied de meeste tijd geregistreerd wordt. Hoe groter de blok van een werkgebied, hoe meer tijd er in dat werkgebied geklokt is. De grootte van een blok is gelijk aan het percentage van de geklokte tijd voor dat werkgebied ten opzichte van de totale geklokte tijd.

N/A betekent ‘Niet van toepassing’. Dit treedt op als er iemand die niet ingepland was een tijdregistratie doet. In dit geval is er geen werkgebied waaraan de tijdregistratie kan gekoppeld worden. Deze registraties worden bijgevolg onder ‘N/A’ gebundeld.

Geplande en geklokte tijd per vestiging

Deze grafiek vergelijkt de geplande en geklokte uren tussen de verschillende vestigingen. Zo kan je bijvoorbeeld zien waar de meeste uren worden gepland of waar het verschil tussen de geplande en de geklokte uren het grootste is.

Je kan vestigingen toevoegen of verwijderen door gebruik te maken van de vestigingsfilter links bovenaan.

Geklokte tijd per statuut en vestiging

Met onderstaande grafiek kan je de verdeling van de geklokte tijd tussen de verschillende statuten vergelijken over de verschillende vestigingen. Zo kan je bijvoorbeeld zien welke vestigingen er het meest gebruik maken van studenten.

Je kan zelf de vorm van deze grafiek aanpassen via de ‘Mode’ optie links bovenaan. De opties zijn:

  1. 100% stacked (standaard optie)

  2. Stacked

  3. Grouped

Was dit een antwoord op uw vraag?