Alle collecties
Instellingen
Instellingen: werkgebieden
Instellingen: werkgebieden
werkgebieden
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Via instellingen - werkgebieden kan je werkgebieden toevoegen, aanpassen en werknemers aan de werkgebieden koppelen.

In deze handleiding vind je hoe je:

Hoe voeg je een werkgebied toe

Met de groene knop " toevoegen" kan je een werkgebied toevoegen.

De volgende pop-up zal openen.


Hierin vul je de volgende gegevens in:

 • naam van het werkgebied

 • je selecteert de correcte vestiging

 • je selecteert een kleur voor de vestiging wanneer je dit wenst

 • aantal records

 • functietitel

  • Op het Studentencontract vind je dit dan terug in het veld "kwalificatie".
   Let op: deze functietitel wordt overgenomen indien er een planning is voorzien voor de student.

 • external ID

  • dit vul je in indien je koppelt met een externe partij

 • external ID (alfanumeriek)

  • dit vul je in indien je koppelt met een externe partij

Na het toevoegen van het werkgebied kan je medewerkers koppelen.

Hoe pas je een werkgebied aan

Wil je een werkgebied aanpassen dan maak je gebruik van het edit icoon achter het desbetreffende werkgebied.

De pop-up zal openen en je kan hier de nodige wijzigen maken en dan klikken op "opslaan".


Hoe koppel je werknemers aan een werkgebied

Via de knop "werknemers toekennen" kan je werknemers toevoegen aan een werkgebied.


Klik op de knop en de volgende pop-up zal openen.

Je ziet bovenaan het werkgebied (In dit voorbeeld Zaal - Het pannenkoekenhuisje)m daarna kan je aan- of afvinken wie in dit werkgebied kan werken.

Ben je klaar, klik dan op opslaan.


Hoe herschik je de werkgebieden

Klik op de blauwe knop "herschik werkgebieden".

De pop-up met de werkgebieden zal verschijnen. Gebruik de pijltjes om de werkgebieden van plaats te veranderen. Klik op opslaan wanneer je tevreden bent van de plaats van de werkgebieden.

Hoe kan je een werkgebied verwijderen

Een werkgebied kan je niet verwijderen.
Lees daarom deze handleiding.

Was dit een antwoord op uw vraag?