Wanneer je de export van Onlinewerkrooster hebt gedownload en de contractnummers hebt geïmporteerd kan je de file importeren in Liantis.

Via de website van Liantis heb je als klant toegang tot het portaal. Klik op "My Liantis" . 

Vervolgens ga je verder naar het thema "Lonen en Vakantie".
En je klikt hierop. 

Daarna kies je voor de optie "tijdsregistratiebestanden". 

Hier zie je de knop "Nieuw bestand inladen". Wanneer je hier op klikt kan je het "bestand kiezen" dat je vanuit Onlinewerkrooster hebt gehaald. Daarna druk je op de knop "Opladen".

Na het succesvol opladen kan het bestand worden verwerkt. Je dient daarom op de knop "verwerken" te drukken.

De verwerking controleert de inhoud van het bestand en genereert desgevallend een opvolglijst. Je kan deze nog exporteren naar Excel. 

Vervolgens druk je nog op de knop "VERSTUREN". Deze knop kan je terugvinden onder het menu "PRESTATIES DOORSTUREN" bij het thema "Lonen en vakantie". Met deze knop stuur je alle medewerkergegevens door naar Liantis. Opgelet: het is zeer belangrijk om dit te doen, anders worden de lonen niet verwerkt. 

De Klantenadviseur van Liantis verwerkt de gegevens, vult aan waar nodig, voert de loonberekening uit en doet de nodige rapportering.

Indien je foutmeldingen krijgt mag je je altijd richten tot de chat met support. 

Heeft u het antwoord gevonden?