In deze handleiding vind je alle informatie terug over het scherm afwezigheden en beschikbaarheid.

Ontdek hier hoe je :

Wil je weten hoe je een afwezigheid/beschikbaarheid/feestdag kan toevoegen? Lees dan even deze handleiding.

De verschillende kleuren

Onder de kalender krijg je een overzicht van wat de verschillende kleuren betekenen.

 • Een bolletje rondom de datum duidt op de dag van vandaag.

 • Een groene kader: goedgekeurde afwezigheid.

 • Een oranje kader: deze afwezigheid is aangevraagd, een admin/chef moet deze nog goedkeuren/afkeuren.

 • Een rode kader: een afgekeurde afwezigheid.

 • Een feestdag is altijd herkenbaar aan de zwarte kader.

 • Een blauwe stippenlijn is een doorgegeven beschikbaarheid.

Aangevraagde afwezigheid goedkeuren of afwijzen

Een aangevraagde afwezigheid herken je aan de oranje kleur.
Selecteer de afwezigheid door in het oranje vakje te klikken voor de naam van de gebruiker.


De grijze knoppen rechts boven zullen in kleur verschijnen.

Vervolgens kan je dan bovenaan klikken op:

 • De groene knop " afwezigheid goedkeuren": om de aanvraag goed te keuren

 • De rode knop " afwezigheid afkeuren": om de aanvraag af te keuren.

Je kan ook een reeds goedgekeurde afwezigheid afkeuren.

 • Selecteer de goedgekeurde afwezigheid die je wil afkeuren.

 • Klik op de rode knop "afwezigheid afkeuren".

 • Vervolgens verschijnt er een pop-up, kies hier hoe je de werknemer wil verwittigen.

  Let op: doe je dit met een goedgekeurde afwezigheden in de toekomst.

Filteren op afwezigheden of beschikbaarheden

Je kan op deze pagina filteren op

 • Afwezigheden

 • Beschikbaarheden

 • Feestdagen (indien deze zijn toegevoegd)

Filteren op vakantietype

Je kan kiezen welke vakantietypes er zichtbaar zijn in de kalender-weergave.

Deselecteer de types die je niet wil zien.

De knop "toevoegen"


Via de knop toevoegen kan je

 • Een afwezigheid toevoegen

 • Een extra beschikbaarheid teovoegen

 • Een wettelijke feestdag toevoegen.

Hoe je dit doet lees je in deze handleiding.

Wisselen tussen kalender- en lijstweergave

Je kan wisselen tussen de kalender- en lijstweergave met deze knop.

De handleiding voor de lijstweergave vind je hier.

Heb je het antwoord gevonden?