Je kan in Strobbo het vakantiesaldo van de gebruikers exporteren/importeren via een bestand. 

Exporteren van het saldo

Stap 1: Ga naar Beheer - Instellingen - Vakantietypes

Stap 2: Klik op de knop "vakantiesaldo import/export"

Stap 3: In de popup die verschijnt kies je de optie "Download", en selecteer je het jaartal waarvoor je de saldo's wil downloaden. 

Stap 4: Klik op de Download knop, om het bestand te downloaden.
*Indien je file niet gedownload wordt ==> Zie dit artikel 

Het bestand bestaat uit volgende gegevens:

 • *Rijksregister personeelslid: het rijksregisternummer van het personeelslid, zoals het in Strobbo staat.

 • *Personeelsnummer: Het personeelsnummer van het personeelslid, zoals gekend bij het sociaal secretariaat.

*Slechts 1 van deze 2 moet ingevuld worden.

 • Naam verloftype: exact dezelfde benaming zoals het in Strobbo staat.
  Tip: neem eerst de export (zie hieronder), zo heb je automatisch de juiste benaming.

 • Beginsaldo: het saldo waarmee de persoon start.

 • Huidige saldo: het saldo dat de persoon momenteel heeft.

  Let op deze saldo's moeten in decimalen. Bijvoorbeeld bij 10,50 (of 10uur en 30 minuten). Wanneer je omzet naar decimalen blijft het aantal uren (voor de komma) gelijk. Het aantal minuten deel je door 60.
  10:30 ==> 10, (30/60) => 10,50

Voor je gaat importeren moet je eerst de saldo's exporteren.

Importeren van het saldo

Stap 1: Ga naar Beheer - Instellingen - Vakantie types

Stap 2: Klik op de knop "vakantiesaldo import/export"

Stap 3: In de popup die verschijnt kies je de optie "Upload", en selecteer je het jaartal waarvoor je de saldi wil Uploaden. 

Stap 4: Bij de optie "Huidig Saldo" kan je kiezen tussen Toevoegen of Overschrijven.

 • Toevoegen: Het huidige saldo wordt verhoogd met het huidige saldo uit het bestand.

 • Overschrijven: Het huidige saldo wordt vervangen door het huidige saldo uit het bestand.

 • Overschrijven op datum: het saldo wordt vervangen door het huidige saldo uit het bestand vanaf de geselecteerde datum

Stap 5: Selecteer het bestand en klik op upload

Indien de upload succesvol was krijg je daar nu een melding van. 

Bovenstaande kader mag je gewoon sluiten.

Wanneer je wil controleren of het gelukt is, ga je naar het verlof van de persoon in zijn gebruikersprofiel. Vervolgens klik je op het vergrootglas en zie je onderstaande verschijnen.

Heb je het antwoord gevonden?