Bij Strobbo wordt de tikklok gekoppeld aan de planning en de doorgegeven Dimona's.

Momenteel kan je zelf nog niet instellen of je als chef en voor je personeel meldingen wil krijgen bij laattijdig in- of uitklokken.
Dit kan je aanvragen op de Chat.
Geef daarbij steeds mee na hoeveel minuten je personeel en jezelf een melding moeten krijgen (bv personeel na 5 minuten te laat, chef na 15 min te laat).

OPGELET: Dimona records krijgen voorrang op geplande werktijden. Bv. Wanneer er ingesteld staat dat een personeelslid een melding krijgt wanneer ze 5 minuten te laat zijn met inklokken en voor dit personeelslid is een Dimona die start op 14:00 en een geplande werktijd die start om 13:00, zal de persoon een melding krijgen van het systeem om 14:05 dat hij/zij te laat is met inklokken.

Heb je het antwoord gevonden?