Ziekte ingeven voor een personeelslid doe je op de zelfde manier als verlof geven aan een personeelslid.
Hierbij moet je als verloftype "ziekte" selecteren.

Hoe je iemand verlof kan geven, wordt uitgelegd in deze video.

Heb je het antwoord gevonden?