Alle collecties
Planning
De planning verzenden naar een interimbureau
De planning verzenden naar een interimbureau
Interim
Cescia Vanhout avatar
Geschreven door Cescia Vanhout
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Werk je met een interimkantoor en wil je daar makkelijk de planning aan doorgeven dan kan dat via Strobbo.


Allereerst moet je een Gebruikersgroep aanmaken voor het "interimkantoor".

Opgelet: dit is standaard niet geactiveerd, geef een seintje op onze support.

Wanneer dit is geactiveerd ga je als volgt aan de slag.

  1. Klik op Beheer > Instellingen > Extra

  2. Klik op Gebruikersgroepen

  3. Klik op Toevoegen

De enige velden die je dient in te vullen in deze case zijn:

  • Naam vb. Interimkantoor

  • Omschrijving vb. Planning voor interimkantoor

  • E-mails: hier voeg je de e-mails toe van de personen die de planning moeten ontvangen

Vervolgens koppel je de gebruikers aan de gebruikersgroep

  • Klik op het icoontje achter de gebruikersgroep.

  • Klik op "werknemer toewijzen".

  • Er verschijnt een pop-up met de medewerkers, vink de medewerkers aan die je aan deze gebruikersgroep wil koppelen.

  • Klik daarna op toewijzen. De medewerkers zijn nu gekoppeld aan de gebruikersgroep.

Wil je iemand uit de gebruikersgroep verwijderen dan klik je op het vuilbakje achter zijn naam.

Maak de planning op en verzend deze naar het interimkantoor

Plaats je een gebruiker van de gebruikersgroep Interimkantoor op de planning dan zal je bij het verzenden van de planning volgend scherm krijgen.


Je ziet nu de onderverdeling tussen gewone gebruikers en gebruikers in de gebruikersgroep Interimkantoor.

Zonder dat de werknemer de werktijden heeft goedgekeurd, ontvangen de opgegeven mailadressen in de instellingen een overzicht van de geplande werktijden via mail.

Indien de planning wijzigt, zal er een update worden gemaild.
Ook bij het goedkeuren van de open werktijd wordt er een mail verstuurd.

Was dit een antwoord op uw vraag?