Alle collecties
Rapportage
Dashboard Gepland vs Geklokt
Dashboard Gepland vs Geklokt

rapportage module

Sabrina Wittemans avatar
Geschreven door Sabrina Wittemans
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit dashboard zie je het aantal geplande tijden versus het aantal geklokte tijden.
Het is dus belangrijk om te zorgen dat de geklokte tijden correct zijn.
Pas je een tikking aan dan is dit pas een dag later zichtbaar in de rapportage.

2) Selecteer links de gewenste vestiging, indien dit bij jouw van toepassing is.

Net zoals filteren per locatie kan je ook bepaalde medewerkers (de)selecteren.

Geklokte tijden per statuut

In deze grafiek zie je welk type user er getikt heeft.
We merken op dat in dit voorbeeld er 35,3% studenten heeft geklokt.

Geklokte uren vs geplande uren

Hier onder zie je hoeveel geplande tijd je had en hoeveel geregistreerde (of geklokte) tijd er was gedurende deze periode. Maw "hoe goed is de planning gevolgd".

Je kan hier dus uithalen of jouw planning goed is opgemaakt ja of nee.

Geklokte vs geplande uren per locatie


Heb je meerdere locaties dan kan je via deze kolomgrafiek vergelijken waar de geklokte en geplande uren het minst/meest afwijken. Zo weet je waar je moet bijsturen.

Eentje lager zie je dan de resultaten over de vestigingen heen ook nog even terugkomen in percentages.

Daarna zie je nog de resultaten per dag.

En vervolgens per week.

Welke statuten worden er gebruikt


Je krijgt een overzicht van het aantal uren dat er gepland wordt per statuut.

Daarnaast zie je het aandeel van het statuut in een bepaald werkgebied.

Heb je diverse locaties dan zie je hier de bijdrage van de diverse statuten per locatie.

Daaronder vind je nogmaals alle gegevens apart om eventueel te exporteren naar excel.

Was dit een antwoord op uw vraag?